Saturday, January 17, 2009

music through art > press reviews

this is the article about "Music through Art" exhibition from Baan&Suan magazine Jan09 issue.
บทความนี้เขียนถึงนิทรรศการศิลปะ Music Through Art อยู่ในหนังสือบ้านและสวนฉบับมกราคม 2552

click music1, music2 for previous post about music through art exhibition
คลิ๊กด้านบนสำหรับบทความเกี่ยวกับ
นิทรรศการศิลปะ Music Through Art อื่นๆ

Wednesday, January 14, 2009

Painting Collection IV - From the Old Days

Hern's memories from the youth are hidden in these artpieces so to him, they are powerful and touched

My Motorcycle
this work is one of his outstanding works from 2008 and been exhibited at art republic gallery. It was the first work which, techinically, he felt much confidence in conbining function into art and emphazing that art is touchable literally.
conceptually, this motorcycle is so meaningful to him since a lot of younger-aged memories had been much related to it. click for more stories about it from one and two.
somewhere only we know series3
mixed technique on paper size 122x77cm


somewhere only we know series2
mixed technique on paper size 154x122cm


somewhere only we know series1
mixed technique on paper size 122x77cm

All "somewhere only we know" works reflect the idea of everyone must have the hideaway where they only share it to a few more people, somewhere which can be peaceful, lonely or mysterious.

Some Parts
mixed technique on board size 200x200cm


Under the Boat
mixed technique on canvas size 200x200cm

The Long Journey of a Big Boat Part I
mixed technique on canvas size 120x150cm
The Keel of a Boat
mixed technique on board size 180x200cm
these works relate to the memories from his childhood when he lived in a house on the riverbank and boat was used as the main transportation. when he dived into the river, it was like travelling into different world, full of imagination and excitment especially when looking up, trying to push yourself up to the air but saw a big boat above you. Moreover, recalling the life with boat seems to be like fairytale which cannot turn back since boat is now rarely used.

Sunday, January 11, 2009

Painting Collection III - Go Funky

this sculpture is made out of the broken chairs from a bar which Hern used to have. the hilarious idea is to find a friend to his english bullterrier dog.

the plain metal sheet was painted white then scratched and engraved with grinder to salute one of Vincent Van Gogh's artwork called "wheat field with crows"

self portrait II
mixed technique on canvas size 62x67 cm


self portrait I
mixed technique on canvas size 62x67 cm
spontaneous series 9
mixed technique on board size 40x45 cm


15 tanks
mix technique on board size 77 x 122 cm

Saturday, January 10, 2009

Painting Collection II - Still Lives / Object of times

Still lives III
mix technique on paper


Still lives I
mix technique on paper

Still lives II
mix technique on paper
Object of Time 13
mixed technique on paper size 28x38 cm
Object of Time 2
mixed technique on paper size 61x67 cm
Object of Time 14
mixed technique on paper size 28x38 cm
Object of Time 1
mixed technique on paper size 61x67 cm
Object of Time 18
mixed technique on paper size 28x38 cm
Object of Time 11
mixed technique on paper size 28x38 cm

Object of Time 5
mixed technique on paper size 28x38 cm
Object of Time 10
mixed technique on paper size 28x38 cm
Object of Time 4
mixed technique on paper size 28x38 cm
Still live 4
mixed technique on canvas
Still live 5
mixed technique on canvas
Object of time (empty)
mixed technique on canvas size 32x37 cm
Object of time (half)
mixed technique on canvas size 32x37 cm
Object of time (full)
mixed technique on canvas size 32x37 cm
These are hern's paintings from the collection of Still lives and Object of times. they are the paintings of many unimportant objects but meaningful to him.
In the object of times collection, leftover objects such as bottle's cap, color spray can, pieces of wooden board, etc. were used on the painting to emphasize their unimportance and worthlessness as they are considered as junks but become remarkable on the paintings and so memorable to the artist.
ผลงานทั้งหมดนี้มาจากชุด still lives และ Object of times เป็นรูปวาดของสิ่งของธรรมดาแต่มีความทรงจำ และคุณค่าบางอย่างกับพี่เหิร
โดยเฉพาะในชุด object of times พี่เหิรเอาเศษวัสดุเหลือใช้มาประกอบเข้าไปในรูปวาดเพื่อย้ำว่าเศษขยะเหล่านี้มีค่า มีความงาม ความประหลาด

Friday, January 9, 2009

Painting Collection I - Abstarct

times fly
(mix technique on paper size 77 x 112 cm)


the white rose used to be

(mix technique on paper size 77 x 112 cm)

the ultra marine blue inside

(mix technique on paper size 77 x 112 cm)

red fly and drop

(mix technique on paper size 77 x 112 cm)

morning

(mix technique on paper size 70 x 100 cm)

iron seeds and magenta rose

(mix technique on paper size 145 x 225 cm)

fall for raise (mix technique on paper size 70 x 100 cm)
3 times fly
(mix technique on paper size 77 x 168 cm)

These are hern's paintings during 2004-2005. the inspiration and concept were intended to visually and technically seperate painting into 2 parts in order to compare and tell the opposite sentiments of thing as it is common and true.
he had also clarified about the 3-part painting that means his confusion toward things

รูปวาดทั้งหมดนี้เป็นผลงานของพี่เหิรในช่วงปี 2547-48 แรงบันดาลใจและแนวความคิดเกิดจากการต้องการเปรียบเทียบรูปวาดเพื่อแสดงถึงความตรงกันข้ามของทุกสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดา
รูปที่แบ่งเป็นสามช่อง หมายถึงความสับสนที่เกิดขึ้น

Wednesday, January 7, 2009

Play - music through art


Play is the title of hern's artwork from Music Through Art exhibition at Art Republic Gallery,bangkok and still on til the middle of this month
This work shows his life with music through the painting of his stereo at home. the ipod wire, loud speakers,part of his lamp
and a light bulb are installed in this painting so you can really play your ipod or turn on the lamp like sharing his music vibe together
this work still relates to his idea of art as the touchable thing against the old concept of
"please do not touch" in the museum.

Play เป็นชื่องานศิลปะของพี่เหิรที่ร่วมแสดงกับกลุ่มศิลปินภายใต้ชื่องาน music through art จัดโดยแกลอรี่อาร์ต รีพับลิค ที่กรุงเทพ
งานชิ้นนี้เล่าเรื่องวิถีชีวิตของพี่เหิรกับเสียงเพลงผ่านทางเครื่องเสียงที่บ้านเครื่องนี้ รูปนี้มีการต่อสายไอพอด, ลำโพงและติดโคมไฟเข้าไปในงาน ผู้ชมจึงสามารถเสียบไอพอดของตัวเอง เข้าไปเพื่อฟังเพลงได้ และเปิดไฟจากโคมไฟที่วาดไว้ได้ด้วย เหมือนการได้ร่วมรู้สึกถึงบรรยากาศดนตรีผ่านสิ่งเดียวกัน
งานชิ้นนี้ยังไม่ืิ้ทิ้งคอนเส็ปเดิมของพี่เหิรที่ต้องการให้งานศิลปะจับต้องได้
ไม่ต้องติดป้าย "กรุณาอย่าจับ" เหมือนที่เราเห็นทั่วไปในพิพิธภัณฑ์

click here for more music through art's page
คลิ๊กข้างบนเพื่อไปหน้าเกี่ยวกับ music through art อื่น

Friday, January 2, 2009

Printing Exploration

A senior Thai artist named Prawat Laucharoen who has long time
resided in New York came visiting his homeland and ran
the printing workshop 2 weeks ago in Chiang Mai.
He came encouraging and lecturing about the freedom of

printmaking in terms of technique and vision.
Hern attended the workshop with many artists and art students.

In the workshop, people were allowed to explore and create
any new ways of printmaking and exhibited their works
at the end of the project.

อ.ประวัติ เล้าเจริญ ศิลปินไทยรุ่นใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นิวยอร์คเป็นเวลานาน
ได้ถือโอกาศมาเยี่ยมเชียงใหม่จึงมีการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ
ชื่อ printing explorationขึ้น เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
อ.ประวัติได้แนะนำและสนับสนุนให้ผู้ที่เข้าร่วมเวิร์คช็อปได้มีอิสระในการทำงาน
ภาพพิมพ์โดยไม่ต้องยึดเทคนิคหรือกรอบความคิดแบบเดิม
งานนี้ผู้ที่เข้าร่วมเวิร์คช็อปเลยได้วาดลวดลายสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่
โดยเหลือแค่แกนบางๆของนิยามการทำภาพพิมพ์ไว้
และมีอ.ประวัติคอยเป็นโค้ช
พี่เหิรเข้าร่วมเวิร์คช็อปนี้กับเพื่อนๆศิลปินและนักเรียนศิลปะคนอื่น
ที่อาศัยในจ.เชียงใหม่ และในวันสุดท้ายของการเวิร์คช็อป
จะมีการแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมทุกคน
โดยจัดไว้ตามสถานที่จัดงานต่างๆตามแผนที่ในโปสเตอร์

Among 3-4 exhibited venues, Hern's new place, gallery see scape,

was one of them. the exhibition was called " Printing Exploration"

and the artists who had attended this workshop are Hor-sapan-kwai,

Kitikong Tilokwattanothai, Luck Maisalee, Marut Dhamaboonrueang,

Patri&Chakrit Chimnok, Pongdej Chaikoot, Torlarp "hern" Larpjaroensook,

Udom Taepanich, Yupa Mahamart.

ในที่แสดงงาน3-4ที่ที่ได้เตรียมไว้ แกลอรี่ ซีสเคปของพี่เหิรได้เป็นหนึ่งในจุดสำรวจ

ศิลปินที่เข้าร่วมเวิร์คช็อปครั้งนี้คือ ฮ่อสะพานควาย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ลักษณ์ ใหม่สาลี

มารุต ธรรมบุญเรือง ภัทรีและจักกริช ฉิมนอก พงศ์เดช ไชยคุตร ต่อลาภ ลาภเจริญสุข (พี่เหิรของเรา)

อุดม แต้พานิช ยุพา มหามาตร โดยทุกคนได้แสดงมุมมองใหม่ๆต่อการทำงานศิลปะประเภทภาพพิมพ์

all of them had presented their different printing's point of view into the unique artworks.
(artworks shown by artists' name)

Hor-sapan-kwai ฮ่อสะพานควาย


Kitikong Tilokwatanothai กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย

Luck Maisalee ลักษณ์ ใหม่สาลี


Marut Dhamaboonrueng มารุต ธรรมบุญเรือง
Patri&Chakrit Chimnok ภัทรี และ จักกริช ฉิมนอก
Pongdej Chaikoot พงศ์เดช ไชยคุตร

Udom Taepanich อุดม แต้พานิช

Torlarp "hern" Larpcharoensook ต่อลาภ ลาภเจริญสุข
Hern had used his Honda S90 motorbike as the key to his printing work
with the basic of papier-mache techniques and named it "shedding the past memories".
It tells all the dearing memories he had with the motorbike

พี่เหิรใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า s90 ชื่อฮิปโปเป็นต้นแบบของการทำงานพิมพ์คราวนี้ บวกกับใช้เทคนิคของการทำเปเปอร์ มาเช่ ออกมาเป็นคราบของฮิปโป
ตั้งชื่องานไว้ว่า shedding the past memories
(shedding = การลอกคราบ) เล่าเรื่องสมัยที่เคยขี่้ฮิปโป ท่องเที่ยว ไปเรียน จีบสาว


thank you khai&pohluan for all nice pics

click at cooltum p1, p2 or wunderspaze for action parties#2,
art& performance, held at see scape on march-april last year